OGŁOSZENIE

W dniu 25 lipca, rozpoczynamy półkolonie letnie w naszej szkole. Odbywać się one będą w  godzinach od 9:00 do 13:00. Bardzo prosimy o przybycie pierwszego dnia w celu zweryfikowania listy obecności. Osoby które nie pojawią się w poniedziałek 25 lipca zostaną przesunięte na listę rezerwową. W czasie kolonii będzie realizowany program profilaktyczny.

W pierwszy dzień podamy też zebranym plan kolonii oraz plan wycieczek. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnej (podbitej) legitymacji szkolnej. Będzie ona potrzebna przy biletach wstępu oraz przejazdach w komunikacji. Wszystkie szczegóły na temat wyjazdów będą przekazywane na bieżąco. 

W ramach wyjazdów planujemy:

  • rajd rowerowy do parku linowego w Ciechankach
  • wycieczka pociągiem do Zwierzyńca (w miarę pogody plażowanie nad Stawami Echo)
  • wyjazd pociągiem do kina CINEMA CITY FELICTY
  • noc w szkole
  • wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgoda rodziców.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………
w półkoloniach letnich organizowanych w szkole podstawowej w Jaszczowie.

 

                                                                                              ………………………….
                                                                                               podpis