WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Podręczniki do j. niemieckiego

 

Klasa

Podręcznik

Ćwiczenia

Wydaw nictwo

Uwagi

IV

Gute Reise 1

Podręcznik do nauki języka niemieckiego. Klasa IV

Natalia Bogdaniuk

Gute Reise 1

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego.

Klasa IV

Natalia Bogdaniuk

Draco

Zakup własny. Na życzenie możemy zorganizować zakup zbiorowy pod koniec sierpnia.

V

Gute Reise 2

Podręcznik do nauki języka niemieckiego. Klasa V

Natalia Bogdaniuk

Gute Reise 2

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego.

Klasa V

Natalia Bogdaniuk

Draco

Zakup własny. Na życzenie możemy zorganizować zakup zbiorowy pod koniec sierpnia.

VI

Mach mit! neu 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

-----

PWN

Będziemy korzystać z podręcznika, w który zaopatrzyliście Państwo swoje dzieci w drugim semestrze w klasie piątej.

Podręczniki do Religii

„0” – „JEZUS MOIM PRZYJACIELEM” wyd. GAUDIUM

KL. I – „BÓG NASZYM OJCEM” część 1 i 2

Kl. II – „BÓG DAJE NAM JEZUSA” część 1 i 2 WYD. GAUDIUM

Kl. III –„  JEZUS PRZYCHODZI DO NAS” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium, Podręcznik częśc 1 i 2

Kl. IV –Chcę żyć z Jezusem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,+ karta pracy wyd. Gaudium

Kl. V -BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VI - JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VII – BÓG WSAZUJE NAM DROGĘ– Redaktor: ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy wyd. Gaudium

Kl. VIII – MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEMIENIAMY ŚWIAT – Redaktor: ks. Waldemar Janiga  + karta pracy wyd. Gaudium

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się na przystani przy szkole o godzinie 9.15.

Msza w Kościele w Milejowie o godzinie 8.15.

Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie z wychowawcami.

Autobusy kursują tak jak w dniach dowozu do szkoły.

Odwóz uczniów o godzinie 10.30

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2023 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła
Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2023-12-31, wraz
z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejów /adres strony: www.milejow.pl/

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2022 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła
Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2022-12-31, wraz z
załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejów /adres strony: www.milejow.pl/